Live Broadcast

Etika tindaga l-imġieba tal-bnedmin, kemm fuq livell privat, kif ukoll pubbliku. Il-liġi tirregola l-imġieba tagħhom. Il-politika hi l-għodda li biha l-bnedmin jorganizzaw ruħhom fi Stat u jiddeċiedu l-mod kif jamministrawh.

Id-diskussjoni se teżamina n-nisġa bejn l-etika, il-liġi u l-politika għall-ġid tal-individwu u dak kollettiv tas-soċjetà.

Kelliema: Il-Prim Imħallef Emeritus Vincent De Gaetano, il-Professur Kenneth Wain u Dr. Valentina Cassar

Tmexxi d-diskussjoni: Rosette Thake