Presidenti ta’ RepubblikaMinnSa
Marion Pace AsciakJannar 2019Settembru 2019
Vicki Ann CremonaSettembru 2019Ottubru 2020
Robert AquilinaOttubru 2020Marzu 2024
Vicki Ann CremonaMarzu 2024Preżent

Vicki Ann Cremona

PRESIDENT

Vicki Ann Cremona - PRESIDENT

Vicki Ann Cremona ħadet pożizzjoni attiva fis-soċjetà ċivili wara l-qtil orribbli ta’ Daphne Caruana Galizia u ngħaqdet ma’ Repubblika fiż-żmien li kienet qed tiġi ffurmata. Hija serviet bħala President ta’ Repubblika fl-2019-20. Hija temmen fl-istat tad-dritt u d-drittijiet demokratiċi ta’ kulħadd u hija kontra kull forma ta’ oppressjoni jew diskriminazzjoni. Professur fl-Università ta’ Malta, ħadmet ukoll bħala Ambaxxatriċi għal Malta fi Franza u t-Tuneżija (2005 -2013). Hija kitbet, editjat u ttraduċiet artikli u kotba ppubblikati internazzjonalment, fosthom “Carnival and Power: Play and Politics in a Crown Colony” (Palgrave Macmillan 2018).

Paula Fleri-Soler

Teżorier

Paula Fleri-Soler - Teżorier

B’background fil-PR, Event Organisation and Project Management partikolarment fit-teatru, l-attiviżmu ta’ Paula Fleri-Soler tqanqal mill-assassinju brutali tal-ġurnalista investigattiva Daphne Caruana Galizia f’ dik il-ġurnata fatali f’Ottubru 2017. Hija ngħaqdet man-nisa ta’ #occupyjustice fil-bidu tal-moviment u ġiet mistiedna tingħaqad mal-kumitat ta’ Repubblika fil-bidu tal-Organizzazzjoni f’Jannar 2019. Minn dakinhar serviet fil-kariga ta’ Teżorier.

Frank Piscopo

Segretarju Ġenerali

Alessandra Dee Crespo

Alessandra Dee Crespo -

Alessandra Dee Crespo għandha background fit-teoloġija, peress li kienet l-ewwel mara u l-ewwel persuna li qatt iggradwat mill-kors universitarju li normalment jinqraw mill-irġiel li jippreparaw għas-saċerdozju u għalhekk hija mdorrija tiddubita mis-sistema. Nhar it-Tnejn, 16 ta ’Ottubru 2017, indunat li kien hemm sistema saħansitra akbar li qatlet ġurnalista u kienet qed tipprova ġġegħelna ninsew dwarha. Mill-ewwel ingħaqdet ma’ #occupyjustice fl-istess xahar u ngħaqdet ukoll ma’ Repubblika hekk kif ġiet iffurmata f’ Jannar 2019. Sussegwentement hija ġiet eletta fil-Kumitat Eżekuttiv tagħha f’ Ottubru 2019. Sena wara, hija ġiet ivvutata bħala Viċi President tal-Orgranizzazzjoni u għandha titqiegħed fin-nomina għall-kariga ta’ President tal-Organizzazzjoni f’Marzu 2023. Hija kkurat il-ktieb tal-installazzjoni Justice for Daphne Is Justice for Our right to know li ġie shortlisted għall-Premju Nazzjonali tal-Ktieb u editjat The Third Siege of Malta minn Manuel Delia. Tikteb ukoll għat-Times of Malta u kultant blogs għal Truth Be Told.

Leonard Callus

Matthew Grech

Matthew Grech -

Wara li reċentement temm l-MTL (Masters in Teaching and Learning) tiegħu fix-Xjenza, Matthew huwa għalliem tax-xjenza u l-kimika u huwa ppassjonat ħafna dwar il-klabbs tax-xjenza u l-potenzjal tagħhom li jispiraw, jinvolvu ruħhom, jimmotivaw, u jagħtu s-setgħa lill-istudenti. Huwa ppassjonat dwar il-ġustizzja soċjali, u anke għamel xogħol volontarju f’Malta u barra mill-pajjiż mal-Missionaries of Charity permezz tal-iskejjel tas-sajf tagħhom. Huwa vvolontarja wkoll għal żmien qasir f’Ħal-Far Outreach (HFO), fejn sar jifhem u japprezza l-istat pjetuż li fih jinżammu u jiġu kkurati l-immigranti. Membru riċenti ta’ Repubblika, Matthew qed jistenna bil-ħerqa l-ġlieda għall-ġustizzja soċjali u d-demokrazija b’eċitament u determinazzjoni.

Rosette Thake

Rosette Thake -

Rosette Thake ilha attivista mill-jiem tal-iskola sekondarja tagħha fis-snin tmenin. B’background edukattiv fil-komunikazzjoni, soċjoloġija u taħriġ u żvilupp għall-adulti, matul is-snin kienet involuta fil-ġurnaliżmu, fil-produzzjoni tar-radju u tat-televiżjoni, fit-tmexxija tal-proviżjoni ta’ childcare, fit-tmexxija koperattiva u fir-rappreżentanza nazzjonali u internazzjonali tas-settur kooperattiv Malti, fl-amministrazzjoni tal-partiti politiċi kif ukoll fit-taħriġ u l-iżvilupp għall-adulti. Il-passjoni profonda tagħha għall-ġustizzja soċjali u twemmin sod fil-poter tal-edukazzjoni għall-bidla enfasizzaw bosta inizjattivi li involviet ruħha fihom matul is-snin u kmieni fl-2020 ġiet co-opted fil-Kumitat Eżekuttiv ta’ Repubblika.

Isabel Vella

Isabel Vella bħalissa tmexxi diversi kumpaniji tas-servizzi mediċi iżda qabel kienet taħdem fl-Università ta’ Malta u fl-industrija tat-turiżmu. Kienet deputat chairman ta’ Heritage Malta għal numru ta’ snin. Isabel kienet involuta mal-NGOs u l-partiti politiċi matul ħafna mill-ħajja adulta tagħha. Ingħaqdet ma’ Repubblika bħala membru tal-Kumitat ftit wara l-bidu tagħha.

Pia Zammit

Pia Zammit -

Pia Zammit tmexxi NGO edukattiva u hija Communication Skills Coach binhar, attur billejl, u attivista 24/7. Hija għamlet kampanja għat-tneħħija tal-liġijiet taċ-ċensura tat-teatru, bdiet #occupyjustice ma’ ħabibitha u attivista bħalha Clemence Dujardin, u hija waħda mill-membri fundaturi ta’ Repubblika.

Manuel Delia

Uffiċjal Eżekuttiv

Manuel Delia - Uffiċjal Eżekuttiv

Manuel Delia huwa blogger li jaħdem f’Malta, u jiffoka fuq il-ġurnaliżmu kontra l-korruzzjoni u l-governanza tajba. Imexxi Truth Be Told (manueldelia.com) li hija rakkont u kummentarju ta’ kuljum ta’ kwistjonijiet politiċi u istituzzjonali f’Malta b’attenzjoni speċifika għar-reati mafjużi, il-migrazzjoni u t-traffikar tal-bnedmin, il-korruzzjoni u t-tixħim u t-tnaqqir tad-demokrazija.

Huwa daħal fil-ġurnaliżmu u l-attiviżmu wara l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fl-2017. Flimkien ma’ diversi ġurnalisti oħra, huwa kompla wħud mill-investigazzjonijiet ta’ Daphne u ddokumenta l-konsegwenzi politiċi u istituzzjonali wara l-assassinju tagħha.

Manuel huwa koawtur tal-ktieb Murder on the Malta Express u l-awtur tal-ktieb The Third Siege of Malta.